Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Phục vụ Phát triển Kinh tế và Hội nhập

Tác giả: 
Biên soạn : TS . Vũ Văn Diện- KS. Lê Bảo Quốc -ThS. Trần văn Vinh- KS.Trần Thị Tâm-Đào Thu Thủy
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Tiêu chuẩn,Đo lường,Chất lượng, Phục vụ, Phát triển, Kinh tế ,Hội nhập
Số bản: 
02
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
304 trang - Khổ 18.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/VL-05-0267-0266