Tia sáng số 9 - 5.5.2022

Tin trong nước
Sông Sài Gòn: Lượng vi nhựa tỉ lệ thuận với tốc độ đô thị hóa
Đại dịch Covid ảnh hưởng tiến độ giảm nghèo
Diễn đàn
Postef 61 Trần Phú và kho di sản không được gọi tên
Tài liệu lưu trữ quốc gia – Nghĩ về việc khai thác
Pháp luật quốc tế trong bối cảnh đương đại: Có phải để gió cuốn đi? (Kỳ 2)
Khoa học và phát triển
Qui luật và ngẫu nhiên
Cơ chế kích hoạt phản ứng tự lạnh của vật liệu Polymer
Lise Meitner – Nhà vật lý chưa bao giờ mất đi tính nhân văn
Dữ liệu cá nhân trở thành dữ liệu mở?
Ngày khủng long lìa đời (Kỳ 3)
Hồ sơ
Thạch Chính Lệ và nguồn gốc Covid-19 (kỳ 1)
Khoa học & Nghệ thuật
Màu xanh Ai Cập: Gợi ý về một công cụ mới cho nghiên cứu y sinh
Văn hóa
Bảo tàng gốm cổ sông Hương
Hồi ký Andersen, người tháo bỏ đôi giày hạnh phúc
George Szell, người muốn tạo dàn nhạc không ai sánh kịp

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
tia sáng, 9, 2022