Tia sáng số 2+3/2019

Diễn đàn 
1. Chào xuân 2019.
2. Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
3. Công dân toàn cầu và câu chuyện bản sắc văn hóa .
Khoa học và Phát triển 
4.Chuyển đổi dân số và số phận chuyển đổi .
5.Máy học so với người học....
Giáo dục 
Chân Dung 
6.Những năm tháng đẹp nhất tôi dành cho AIST
Văn Hóa 
7.Trù Phách 
8.Mong manh thuyền giấy 
....
xem chi tiết http://tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng , 2+3/2019