Tia sáng số 20 - 20.10.2018

Tin tức 
Chỉ số phát triển con người Việt nam : Chiều hướng tăng đang chững lại .
Thế bất lực của Ủy hội sông Mekong.
Diễn đàn 
Nội hàm "nhà nước kiến tạo phát triển "
Khoa học và phát triển 
Tạp chí Khoa học Việt nam : Gợi ý giải pháp hội nhập quốc tế .
Phòng thí nghiệm sinh học phân tử Cambridge: Tự do nghiên cứu và phi hành chính 
GS William Nordhaus và cuộc chiến hạn chế sự ích kỷ trong chống biến đổi khí hậu .
Chính sách năng lượng Nhật Bản : Xác định cấu trúc điện năng tương lai .
Tin Khoa học quốc tế 
Tài trợ vĩnh viễn cho Ngân hàng gene lúa lớn nhất thế giới .
Chuột con được sinh ra từ bố mẹ cùng giới tính .
MIT đầu tư 350 triệu USD cho khoa học máy tính .
Khoa học xã hội và nhân văn
PGS.TS Nguyễn văn Huy : Chấp nhận các mảng đậm nhạt trong bức tranh khoa học .
Quá trình xây dựng Đinh Tiên Hoàng trở thành một biều tượng đa năng.
Trò lừa Sokal thứ hai và những tranh cãi chính trị trong lòng học giới Mỹ.
Hồ sơ 
Về thời gian : tại sao tiết học phương Tây chỉ có thể dạy chúng ta đến thế ? 
Giáo dục 
Đại học trẻ có thể là đại học xuất sắc ?
Khởi nghiệp 
Hỗ trợ pháp lý cho startup-Chính sách tốt nhưng không dễ thực hiện .
Khoa học và nghệ thuật 
Thơ và Vật lý lượng tử 
Văn hóa 
Tu thân yếu lĩnh của Fukuzawa Yukichi - Những nguyên tắc đạo lý quan trọng .
Nội dung luật đạo đức .
Âm nhạc 
Một " triều đại " chỉ huy 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tia sáng ,20-20.10.2018