Tia sáng số 17-05-09-2019

Diễn đàn 
Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông : Sự nhầm lẫn tai hại
Tuy cập Mở và sự chuyển đổi các mô hình kinh doanh xuất bản.
Khoa học và phát triển 
Chuyến thăm Obsnink.
Trung tâm hợp tác IAEA- VIATOM: Cơ hội mới cho Việt Nam.
Viễn chuyển  lượng tử các Qutrit : Nền tảng cho các hệ mạng thông tin lượng tử.
Công nghệ bùng nổ: Giới toán và công nghệ cần một lời thề Hippocrates.
Lịch sử Khoa học
Kho tàng rắc rối ( phần 2)
Khoa học xã hội và nhân văn 
Khái niệm người Việt: Dưới những biếnđộng lịch sử
Ai đang sống ở Đại Nam Thế kỷ XIX?
Tổng thống Lincoln chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội từ Marx?
Văn hóa- Nghệ thuật 
Khoa học trong chuyện tranh 
Samuel Beckett : Một biểu tượng của tính toán hiện đại.
Loài người đượctuyên bố : Tuyệt chủng.
Thưa mẹ con đi - Nhiều hơn một câu chuyện tình đồng tính.
Lưỡng giới: Bi kịch hậu Hy Lạp.
Sonata"Waldstein" và những bản thu âm.
xem chi tiết : http://www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm báo Khoa học và phát triển của Bộ KHvà CN
Từ khóa: 
Tia sáng,17, -05-09-2019