Tia sáng số 16-20.08.2019

Tin tức 
Quỹ NAFOSTED: Tinh giảm danh mục tạp chí quốc gia uy tính ngành khoa học tự nhiên .
Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đào tạo nhân lực số. 
Diễn đàn 

Tranh cãi đằng sau cảnh Đột phá 2019.
Dữ liệu mở trong quá trình chuyển đổi số.
Hai điều kiện tiên quyết cho dữ liệu mở.
Khoa học và Phát triển 
Dữ liệu mở không chỉ là vấn đề công nghệ.
Tin sinh học và dữ liệu mở: Thúc dẩy nghiên cứu cơ bản ở nơi có nguồn lực hạn chế.
Phía trong vòng tròn niềm tin.
Khoa học xã hội và nhân văn 
Giống nòi hỗn huyết và sự dung hội Đông - Tây .
Thương mại Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất qua tư liệu của người Anh .
Lịch sử khoa học 
Kho tàng rắc rối (phần 1)
Khoa học nghệ thuật  
Bauhaus tròn 100 năm : Khoa học đằng sau thiết kế.
Văn hóa nghệ thuật .
Những cổ máy lỗi 
Palomar: Khi văn chương giải thể ngữ nghĩa .
Khám phá thế giới nghệ thuật của Alkan.
Rossini và bước thăng trầm của một di sản opera.
xem chi tiết http://www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Tia sáng , 16, 2019