Tia sáng số 15 - 2023

DIỄN ĐÀN
Dịch vụ công trực tuyến: Sao người dân chưa mặn mà?
Cải cách thị trường điện Việt Nam: Những thách thức
KHOA HỌC PHÁT TRIỂN
Werner Heisenberg - Nhà khoa học gây tranh cãi (Kỳ 1)
AI tạo sinh đối diện với bản quyền?
Hồ sơ Tính mở: Nhân tố không thể thiếu của Khoa học mở
NHÂN VẬT
Alexandre Yersin (Kỳ 3): Khởi điểm của y học Việt Nam hiện đại
HỒ SƠ
Phòng chống lao thời Pháp thuộc - Một lát cắt lịch sử
KHOA HỌC - NGHỆ THUẬT
Lắng nghe sự im lặng
VĂN HÓA
Robert Oppenheimer qua góc nhìn hậu thế
Haiku như một nghệ thuật sống (Kỳ 2)
Lửa nhạt và nghệ thuật đọc bằng xương sống của Nabokov
Tình bạn và âm nhạc của Saint-Saens ở Đông Dương

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển của Bộ KH&CN