Tia sáng số 15-05.08.2019

Tin tức
Thời điểm phá hủy hệ sinh thái sông MeKong sẽ tới nhanh hơn.
Cơ hội cho các nhà nghiên cứu đa bệnh viện ở Việt Nam.
Diễn đàn
Kinh phí cho nghiên cứu cơ bản 
Một đề xuất không giống ai
Khoa học và phát triển 
Đầu tư cho khoa học cơ bản.
Nghiên cứu cơ bản thời khủng hoảng.
Đầu tư bền bỉ của Chính phủ.
Khoa học xã hội và nhân văn
Nguồn gốc người Việt: Một lược sử tư tưởng.
Tránh cái nhìn hạn hẹp và cực đoan.
Nghiên cứu phương quốc Lạc Việt : Một số điều đáng lưu ý
Hoàng Quýnh: Một chân dung quyền lực triều Minh Mệnh.
Chủng tộc: Một khái niệm không có cơ sở khoa học.
Tin Khoa học quốc tế
Thỏa thuận ngân sách mới mang lại hy vọng cho khoa học Mỹ.
Who khuyến nghị dừng các thử nghiệm chỉnh sửa gene người.
Biến dị di truyền bí ẩn tiếp sức cho bước nhảy vọt của tiến hóa.
Các nhà nghiên cứu Mỹ kêu gọi ngừng" photoshop" hình ảnh quảng cáo.
Văn hóa 
Ký ức lạc loài: Hãy nói đi , Ký ức !.
Hầm trú ẩn sập bẫy.
Ngoại truyện.
Chuyện ghế.
Dàn nhạc giao hưởng không thể tự trang trải.
xem chi tiết http://www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và phát triển của Bộ KHCN
Từ khóa: 
Tia sáng, 15, 05.08.2019,