Tia sáng số 14- 20.7.2020

Tin tức 
1.Thí nghiệm trên hạt nhân giàu Neuton92,94 Se :  Mở ra các nghiên cứu về trạng thái đống phân của hạt nhân biến dạng không bền.
2. Giải bài toán ngược cho phương trình dây nhiễu loạn 
Diễn đàn 
3.Việt Nam dưới góc nhìn của người Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
4. Văn hóa khoa học và cuộc chiến chống sự phi lý.
5. Từ chiếc khẩu trang chống dịch: Bàn luận về văn hóa, khoa học và sắc tộc .
Khoa học và phát triển 
6.Dịch tả và virus Corona: Những sai lầm không được phép lặp lại ( tiếp theo )
7.Sự thật về "miễn dịch" Covid- 19 ở Nam Á: Bài học mới về dữ liệu.
James P.Allison: Người đi ngược đám đông.
Tin Khoa học Quốc tế 
Hồ sơ 

8.Hope: Một siêu dự án của UAE
Văn hóa 
9.Làm sống lại những bậc thầy khắc họa thế giới tự nhiên 

Xem chi tiết : https://www.tia sang.com.vn

Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
Tia sáng,14, 20,7,.2020