Tia sáng số 13- 05.07.2019

Diễn đàn 
Hiệp định thương mại EVFTA: Việt Nam phải cải cách những gì ?
Năng lực áp dụng pháp luật.
Khoa học và phát triển 
Chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh: Cuộc đua không cân sức.
Cách chống kháng kháng sinh?
Tiền số Facebook: Lo hơn là mừng
Thiên tài toán học Srinivasa Ramanujan: Một công thức lạ.
Khoa học xã hội và nhân văn
Các protein cổ đại giúp vẽ lại lịch sử loài người .
Khởi nghiệp 
Tại sao David chưa thể bắt tay với Goliath ?
Nhân vật 
Tôi yêu anh, anh rất thật .
Cây lúa trĩu bông là cây lúa cúi đầu.
Vài kỉ niệm với anh Phạm Toàn.
Lịch sử khoa học
Loài người thừa hưởng gene vi khuẩn cổ như thế nào ?
AL đang thay đổi khoa học như thế nào ?
Văn hóa nghệ thuật 
Phương pháp khoa học của Pixar
Đứa trẻ cuối cùng
Việt Nam chưa thể có tiểu thuyết gia lớn, tại sao ?
" Thấy phù thủy" Mirga Grazinyte-tyla.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng , 13, 2019