Tia sáng số 12-20.6.2019

Diễn đàn 
Mắc kẹt trong điện than ?
Cơ cấu năng lượng: Nhiệt điện than hay điện mặt trời.
Khoa học và phát triển 
Chuyện xung quanh các công ty dữ liệu mở.
Entropy- động lực của vũ trụ.
Người rung chuyển cây sự sống của Darwin.
David Hilbert: Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20.
Khoa học xã hội và nhân văn
Đối thoại đa thanh trong các sử phẩm của Nguyễn Văn Tố.
Lạm bàn về tính ghi ý của chữ Hán.
Văn hóa- Nghệ thuật
Nghệ thuật hại não của Robert Lang.
Hạ giải hay không? Bài học từ trùng tu đình Trần Đăng.
Rembrandt và Saskia: Thiên tình sử vượt thời gian.
Kirsten Flagstad" Người của Wagner.
xem chi tiết:www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng, 12, 2019