Tia sáng số 10- 20.05.2019

Diễn đàn
Trường Đại học Đà Lạt: Thầm lặng và chuyên tâm.
Tại sao giá điện cần phải tăng ?
Khoa học và phát triển 
Cơ chế mới phá hủy bụi vũ trụ trường bức xạ mạnh.
Hai khuôn mặt của khoa học châu Âu .
Sự hội ngộ của máy học và vật  lý lượng tử.
Thời đại đồ sắt và nghề luyện sắt của tổ tiên người Việt.
Hồ Sơ 
Kurt Godel và sự lãnh mạng của logic.
Khoa học xã hội và nhân văn 
Huế:Thế tiến thoái lưỡng nan của một kinh thành.
Chủ nghĩa dân tộc và công dân toàn cầu : vấn đề quá lớn để nhắm mắt cho qua.
Những cộng đồng tưởng tượng: Một số suy nghĩ về nguồn gốc và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc.
Văn Hóa 
Bên trong tháp Babel của dịch thuật .
Bí ẩn đằng sau tác giả của trường ca Beowulf .
Brexit ảnh hưởng đến âm nhạc Anh như thế nào ?
xem chi tiết http://www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng, số 10- 20.05.2019