Tia sáng số 08- 20.04.2019

Diễn đàn 
Đại học-Trường đại học : Sự lỏng lẻo về thiết kế.
Khoa học và phát triển 
Bức ảnh hố đen- một nỗ lực tuyệt vọng 
Người thích giải những bài toán khó.
Nghĩ về Chính phủ với Al
Loài người có tồn tại được trong vũ trụ ?
Lịch sử  khoa học 
Karl-friston: Người thực sự nắm giữ chìa khóa Al ?
Khoa học xã hội- nhân văn 
" Cú shock" mang tên Minh mệnh.
Hai cống hiến lớn của Phạm  Quỳnh.
Khởi nghiệp  
" Cuộc hôn nhân " nhà đầu tư- startup: Kỳ vọng gì từ hai phía ? ( phần 2-Startup).
Văn hóa 
Người nghệ sĩ đằng sau mật mã không thể phá vỡ.
Manga Nhật bản- Sản phẩm văn hóa phi bản sắc?
Chiến tranh và hòa bình.
Một Puccini khác .
xem chi tiết http://www.tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng, 08, 2019