Tia sáng số 04-20.2.2019

Diễn đàn 
Giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong Khoa học xã hội và nhân văn?
Công nghệ pháp lý : Cơ hội nào cho Việt nam?
Mặt trái của Thuật toán.
Khoa học và phát triển 
Alejanrda Melfo: Không thể kết thúc nghiên cứu di sản khoa học ở sông băng.
Khủng hoảng tiếp theo của Venezuela sẽ là các bệnh dễ lây nhiểm.
Những phát minh thú vị 
Nhóm E10: Nhóm lớn nhất vô hạn chiều ?
Giáo dục 
Đào tạo Luật : Hai triết lý, hai hướng đi , hai mô hình, hai hệ quả khác nhau.
OER : Các cột mốc qaun trọng của giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở trong chương nghị sự quốc tế .
Phụ huynh 4.0
Hồ Sơ 
NotPetya : Thảm họa an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử.
Văn hóa 
Quyền lực công nghệ trong những hình dung viễn tưởng (phần I) .
Nhớ họa sĩ Đào Đức .
Symphony No7  của Shostakovich:Một bản anh hùng ca
xem chi tiết : http://www.tiasang.com

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tia sáng, 04 , 20.2.2019