Tia sáng số 01-05.1.2019

Diễn đàn 
1. Đạo đức học thuật trong KHXH&NV và những khoảng trống.
2. Sự cần thiết của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu.
Khoa học và Phát triển 
3.Ảo tưởng Al
4. Hạt, Hấp dẫn và Vũ trụ.
5. Cuộc cách mạng trong thế giới vi mô.
6. Tính toán lượng tử: Tiến độ và triển vọng.
7. Vật lý năm 2018: Những điểm nổi bật.
8.Khoa học năm 2019: Những mong đợi.
Khoa học xã hội và nhân văn 
9. Nguyễn Công Trứ trong trật tự quyền lực của Minh Mệnh:" Chơi với vua như đùa với hổ "
10. Quan hệ ngoại giao Anh- Việt Nam thế kỷ 17: Hai thái cực khác biệt giữa Đàng trong và Đàng Ngoài.
Giáo dục 
11.Toán học: Một cách tiếp cận thực tế.
Nhân vật 
12.Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý 
Văn hóa 
13. Gary Staad, người tạo ra bản sao chính xác của " Xác ướp leeman" 
14. Mozart: Con người đàng sau những lá thư.
xem chi tiết http://tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ