Tia sáng 05-05.3.2019

Tin tức 
Nhà toán học Đức Klaus Krickeberg nhận Huân chương Hữu nghị
Tạp chí KHXH&NV: Cần tham gia  tranh luận những vấn đề học giả quốc tế quan tâm.
Diễn đàn
Thành cổ Luy Lâu :Gần hơn tới hiện thực
Chuyên đề : Khí tượng, khí hậu  
Những khoảng cách cần được thu hẹp
Bài toán đồng hóa dữ liệu và những thách thức của Việt Nam
Dự báo thời tiết sẽ luôn có sai sót ?
Chính trị và hoa đỗ uyên góp phần định hình khoa học khí hậu 
Khoa học và phát triển 
Tương tự quang học của bức xạ Hawking
Thí nghiệm kinh ngạc nhất tại CERN?
Ngày tận thế của công trùng?
ĐMST trong doanh nghiệp bắt đầu từ đâu ?
Khoa học xã hội và nhân văn 
METOO sức mạnh của đa số
Bendict Anderson:Người sống bên ngoài những đường biên 
Hồ sơ
NotPetya thảm họa an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử( kỳ 2)
Tin KH quốc tế 
Các tạp chí danh tiếng chỉ trích kế hoạch S
Mây mất hiệu ứng làm mát do khí hậu nóng lên
Các nghiên cứu chỉnh sửa gene đang rời bỏ Mỹ
Văn hóa 
Từ James Joye đến Nguyễn Công Hoan: Lịch sử của thị dân
Quyền lực công nghệ trong những hình dung viễn tưởng ( kỳ 2)
Tái khám phá tổ khúc Những hành tinh
xem chi tiết http://tiasang.com.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm báo Khoa học và Phát triển
Từ khóa: 
Tia sáng, 05, 05.3.2019