Thực vật chí Việt Nam 1. Họ NA- ANNONACEAE juss

Mục lục  sách gồm :
-Lời nói đầu 
- Đặc điểm hình thái
-Hệ thống và quan hệ chủng loại của họ Annonaceae.
-Ký hiệu viết tắt các phòng tiêu bản .
-Khóa định loại các chi thuộc họ Annonaceae ở Việt Nam ( 29 chi , 179 loài , 3 phân loài và 20 thứ ).
-Taxon mới  và những taxon có kèm theo bản mô tả Latin.
-Bảng tra tên Việt Nam ( Index of vietnamese names).
-Tài liệu tham khảo chính.

Tác giả: 
Nguyễn Tiến bân
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Thực vật chí Việt Nam ,1, Họ NA- ANNONACEAE juss
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
342 trang - khổ 19 - 27
Giá: 
62.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
106