Thông tin và Khoa học công nghệ Điện Biên số 1-2019

Hoạt động Khoa học và Công nghệ 
Kết quả hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2018.
Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2018-2022).
Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2019.
Chuỗi chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên.
Mã độc mã hóa tống tiền GandCrab đang tấn công người dùng internet.
Hiệu quả giống sắn cao sản tăng thu nhập cho người dân.
Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội.
Ứng dụng công nghệ chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học tại tỉnh Điện Biên .
Thành phố Điện Biên Phủ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới.
Ứng dụng Khoa học Công nghệ 
Làm giàu từ mô hình trồng cam trên đất dốc.
Kỹ thuật nuôi Lợn Mán.
Xử lý phế , phụ phẩm nghề trồng nấm làm giá thể hữu cơ.
Sử dụng vi sinh hữu ích trong thức ăn chăn nuôi .
Trao đổi phản ánh
Lễ hội Hoa Ban góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên .
Đầy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.
Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
Giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công Nghệ Điện Biên
Từ khóa: 
Thông tin,Khoa học, công nghệ, Điện Biên, 1-2019