Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên số 1/2019

Trong số nầy
Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4- Đường tới huy chương vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao.
Phú Yên bước đầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đa dạng thành phần loài động vật đáy ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên.
Tạp lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Bò một nắng" dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên và nhãn hiệu chứng nhận " Hồ tiêu Sơn Thành" dùng cho sản phẩm hồ tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú yên.
Gía trị di sản Hán Môn trên địa bàn huyện Phú Hòa, tính Phú Yên.
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị sản xuất đá lỏng từ nước biền phục vụ công tác đào tạo.
Phú yên đầy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đồi số đề phát triển kinh tế xã hội.
Phú Yên thử nghiệm thành công ương cá mú Trân Châu từ giai đoạn trứng đến cá giống.
Phát triển nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên và những vấn đề môi trường cần quan tâm.
Ứng dụng mô hình nông nghiệp thông minh tại Phú Yên.
Kết quả nghiên cứu nhân giống cây Hoàng đằng bằng phương pháp nuôi cấy mô.

ISSN: 
1859- 1180
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Phú Yên,1/2019