Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình số 02/2019

Trong số nầy 
Kết quả một số đề tài, dự án khoa học và công nghệ tiêu biểu giai đoạn 2016- 2018 của Sở KH&CN.
Phát triển tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại tỉnh Hào Bình.
Vai trò của đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm(ocop) tỉnh Hòa Bình.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập phòng thủ gắn với phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Kết quả thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Cảnh bảo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Hào Bình.
Lạc Thủy đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Tạo đám mây riêng cho doanh nghiệp bằng Hyper-V( phần 1).
Phân biệt các loại tài khoản zalo.
Nguyên nhân gây bệnh tiều đường.

ISSN: 
1859-2236
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Hòa Bình,02/2019