Thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình số 01/2020

Trong số nầy :
1. Quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Khoa học và công nghệ  tỉnh Hòa Bình.
2. Đại hội các Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2022 thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Đẩy mạnh triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
4. Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh.
5. Phát triển nông nghiệp thông minh và sản xuất an toàn theo chuỗi.
6. Nuôi cá Rôphi đen theo công nghệ nuôi lồng tròn NaUy.
7.Khởi nghiệp từ mô hình nuôi lợn bằng dược liệu.
8. Nghiệm thu đề tài: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể" Gạo Đà Bắc" cho sản phẩm gạo JO2 của Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
9. Xây dựng phần mềm Kiểm phiếu điện tử phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.
10. Các đề tài khoa học phục vụ phát triển khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
11. Mô hình phát triển nghề nuôi ong lấy mật của huyện Đà Bắc.
12. Một số phương pháp làm marketing doanh nghiệp.
13. Hướng dẫn tạo trang bán hàng Zalo OA.

ISSN: 
1859-2236
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học,công nghệ,Hòa Bình,01,2020