Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình số 01/2019

Trong số nầy :
*Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình quyết tâm lập thành tich chào mừng 60 năm thành lập Bộ KH&CN.
*Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 của Sở KH&CN.
*Thành công với mô hình trồng nấm linh chi sử dụng nguyên liệu gỗ keo tươi.
*Huyện Tân Lạc phát huy thương hiệu nông sản .
*Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận " Mật ong Hòa Bình"; Tiền đề giúp phát triển bền vững cho những người nuôi  ong của tỉnh Hòa Bình.
*Nâng tầm giá trị Cam Cao Phong bằng các sản phẩm chế biến từ Cam .
*Xây dựng và phát triển thương hiệu Cà gai leo Yên Thủy .
* Sản phẩm 100% hữu cơ tại nông trại hữu cơ Linh Dũng.
* Trồng táo đại trên đất đá ong.
* Đặc sản trà Shan tuyết Pà Cò.
* Phát triển mô hình trồng rau hữu cơ từ nguồn vốn Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ .
* Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hào Bình.
*Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã hội nay .
* Doanh nghiệp linh hoạt hơn với 7 xã lợi ích  từ điện toán đám mây ( cloud computing)
* Tìm hiểu về bệnh tiểu đường.

ISSN: 
1859 - 2236
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Hòa Bình , 01/2019