Thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk số 04/2018

Trong số nầy
Cơ chế chính sách 
Thông tư số 04/2018/ TT-BKHCN , ngày 15/5/2018 của Bộ KH&CN Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia . 
Khoa học - Công nghệ -Môi trường 
Hiện trạng và phương thức quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk
Một số yếu tố ảnh hưởng đến đậu quả và năng suất cây bơ
Xây dựng mô hình nuôi lươn đồng ( Monopterus albus ) thương phẩm ở quy mô nông hộ tại huyện M' Drắk
Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lạc dại ( archis pintoi ) trong sử dụng  để sản xuất thức ăn viên cho thỏ  New Zealand nuôi thương phẩm .
Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị sấy trống , sấy cà phê quả tươi quy mô nông hộ .
Hoạt động quản lý , giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam .

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lằck
Từ khóa: 
thông tin , khoa học , công nghệ , Đắk La81k, 04/2018