Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng số 1/2019

Khoa học và Công nghệ
- Kết quả hoạt động KH&CN năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
-Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN và thực tiễn sản xuất giai đoạn 2013-2018.
- Vần đề phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư .
- Nghiên cứu, đánh giá các dạng tài liệu du lịch và các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao bằng.
- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh .
- Ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cơ hội để thể hiện trẻ phát huy đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật .
Cao Bằng trong xây dựng và phát triển 
- Thực trạng và tiềm năng xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.
- Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển KT-XH địa phương.
- Thách thức và các giải pháp phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Bảo Lạc đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
 Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Giới thiệu văn bản 
- Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2030.
- Hỗ trợ Doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao .
Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật .
- Quy trình kỹ thuật nhân giống rau Dạ Hiến bằng phương pháp giâm hôm cành.
- Quy trình và kỹ thuật trồng  và chăm sóc cây mận.
- Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam quýt.
- Top 8 loại rau mùa hè trồng cho năng suất cao.
- Phòng chống dịch bệnh mùa hè cho vật nuôi .
Điểm tin hoạt động KHCN
- Sở KH&CN tổ chức Hội nghị công chức năm 2018.
- Tập huấn áp dụng kỹ thuật gương trị liệu torng phục hồi chức năng .
- Tập huấn kỹ thuật nuôi lợn Lang Đông Khê theo hướng đặc sản.
- Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KHCN 2019.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài , dự án khoa học và công nghệ.
- Nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

ISSN: 
ISSN 1859 -0225
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Cao Bằng,1/2019