Thông tin Khoa học số 04/2018 , Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long

Khoa học và sự kiện 
-Tổng kết quý IV/2018- Khai giảng năm học 2018-2019.
Nghiên cứu- trao đổi 
-Chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 
-Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ- The method of calculating the age of radioactive substance.
-Nghiên cứu tổng quan về sử dụng khí thiên nhiên trong giao thông vận tải .
-Ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến chất lượng sản phẩm  bánh quy - Influcence of ratio wheat grass flour on biscuit quality.
- Quản lý phương pháp dạy học thực hành của sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
- Đổi mới phương pháp dạy giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
- Học lập trình vi điều khiển họ 8051 trên PROTEUS
- Ảnh hưởng của quá trình bổ sung vi chất dinh dưỡng sắt và kẽm đến màu sắc của nước sốt mắm me.
.....

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Đại học sự phạm kỹ thuật Vỉnh Long
Từ khóa: 
Thông tin Khoa học, 04/2018 , Đại học, Sư phạm Kỹ thuật, Vĩnh long