Thông tin Khoa học Giáo dục, số 35, quý I năm 2019

Nghiên cứu trao đổi 
1.Phân tích kết cấu dầm liên tục theo phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong mô phỏng số Ansys.
2.Đánh giá khả năng chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574- 2012 và ACI 318-14...
3.Phương pháp xác định phản ứng chuyển vị đỉnh cho kết cấu khung phẳng không đàn hồi đối xứng.
4.Các thông số ảnh hưởng đến việc mô phỏng sức chịu tải của cọc thép bằng phần Plaxis 2D.
5.Hướng dẫn tính toán bể ngầm bê tông thép theo TCVN 5574-2012 bằng phần mềm Sap 2000 V 14.
6.Đô thị đại học.
7.Xu hướng kiến trúc xanh và khả năng áp dụng vào đồ án sinh viên kiến trúc.
8.Những giá trị về Thông gió tư nhiên và vi khí hậu trong nhà ở nông thôn truyền thống khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9.Đặc điểm kiến trúc tịnh xá tại Vĩnh Long.
10.Giới thiệu một số giải pháp phòng chống sạt lở sông ở Đồng bằng sông Cửu Long.
11.Một số tính chất ảnh hưởng khả năng  hấp phụ kim loại  của than sinh học .
12.Nhiên liệu hóa thạch, các ảnh hưởng môi trường toàn cầu, an ninh năng lượng và tiềm năng các cuộc xung đột liên quan  đến nhiên liệu hóa thạch.
13.Tư tưởng cải cách, đổi mới kinh tế ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm trong điều kiện hiện nay.
14.Chênh lệch giữa kế toán và thuế trong hạch toán thuế thu nhập daonh nghiệp.
15.Phương pháp mô phỏng trong xây dựng nội dung bài học phần điện tử.
16.Ứng dụng phần thiết bị di động để tương tác với người học qua Kahoot trong lớp học.
17.Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình.
18.Vai trò của Trung tâm Thông tin- Thư viện đối với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây- Bộ xây dựng.
19.Tìm hiều về tư tưởng cần kiệm liêm chính của chủ tịch Hồ Chí Minh.
20.Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.
21.Hãy cứ đi vì ta còn trẻ .
Tin tức và sự kiện 
Bản tin Đảng bộ 
Bản tin trường
Bản tin Đoàn - Hội 
xem chi tiết http://www.mtu.edu.vn

ISSN: 
ISSN 2525-2615
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học Giáo dục, 35, quý I, 2019