Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, số 3 (114) -2019

Kết quả nghiên cứu hoạt dộng khoa học và công nghệ địa phương
Ảnh hưởng PH đến hoạt tính xúc tác của Enyme Lipasecandida rugosa Porcine pacreas.
Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp DHS tại bệnh viện Bà Rịa.
Ảnh hưởng của áp suất đồng hóa và nồng độ chất hoạt động bề mặt (Tween 20) đến độ bền hệ nhũ tương sữa dừa thanh trùng.
Nghiên cứu quy trình sản xuất bột dinh dưỡng từ hạt đậu xanh nảy mầm .
Trao đổi KH&CN
Du lịch nông nghiệp với chương trình OCOP và phát triển nông thôn mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Những đổi mới trong họat động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
Khoa học và công nghệ Bà Rịa -Vũng Tàu: 5 năm đổi mới và phát triển (2016-2020).
Khai trương văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Phát triển phầm mềm dự báo tình trạng ngập nước của các giếng khai thác dầu khí.
Giải pháp nâng cao hiệu quả và bảo quản sản phẩm khai thác xa bờ.
Thiết kế điều khiển hệ thống tưới tiêu thông minh.
Chatbots- Một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư .
Phát hiện hai loài rắn mới của chi rắn khiếm :Oligodon trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Tin hoạt động Khoa học và công nghệ.
Tin nước ngoài 
Tin trong nước.
Tin trong tỉnh 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ Và Liên hiệp Hội tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Từ khóa: 
Thông tin,Khoa học, Công nghệ , Bà Rịa Vung Tàu, 3 (114) -2019