Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu số 2/2019

Trao đổi KH&CN
Điều khiển cánh tay robot học vẽ.
Xây dựng hệ chuyên gia địa chất đánh giá tiềm năng khoáng sản.
Ô nhiễm rác thải nhựa và hạt nhựa tại các bãi biển TP Vũng Tàu .
Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Methylen xanh của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ bưởi.
Tối ưu lượng bơm tuần hoàn dung dịch khí khoan đương kính giếng 12- 1/4" tại bể Cửu Long.
Xây dựng quy trình sản xuất giấm ăn từ nguyên  liệu chuối già lùn nhờ vi khuẩn ACTOBACTER XYLINUM.
Kết quả nghiên cứu hoạt động khoa học và công nghệ địa phương.
Hoạt động khoa học và công nghệ sau 02 năm thực hiện ghị quyết 05-NQ/TU về phát triển KH&CN  đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT: bước đầu hình thành và phát triển.
Giới thiệu sản phẩm và công nghiệp nhuộm lưới chống bám bẩn trong nuôi thủy sản lồng bè.
Khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Hội thảo chuyên đề đổi mới nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh BR-VT.
Quy trình hoạt động của các mô hình liên hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới- dược ứng dụng tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Phát hiện một loại thực vật mới thuộc họ Quao(Bignoniaceae) từ Bình Châu- Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .
Một số hình ảnh hoạt động tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018- 2019.

ISSN: 
1859- 9126
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học Công nghệ, Bà Rịa -Vũng Tàu, 2/2019