Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu số 1/2019

Hoạt động nghiên cứu Khoa học địa phương
Thực trạng Lăng quăng Aedes sp. trong hố ga thoát nước ở thành phố Vũng Tàu và xây dựng quy trình xử lý.
Điều khiển động cơ một chiều trên cơ sở công nghệ mạng nơron
Điều chế xúc tác dị thể CaO từ nguồn nguyên liệu phế phẩm và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp nhiên liệu sinh học ( BIODIESEL).
Nghiên cứu tính toán thiết kế và thử nghiệm hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Trao đổi KH&CN
Vài nét về đô thị đai dương Brest của Pháp.
Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh BR-VT giai đoạn 2018- 2020.  
Bìa Rịa-Vũng tàu: Tiềm năng thế mạnh trong phát triển nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và tiêu thụ thủy sản.
Tiêu Bầu Mây- Điểm sáng ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Xây dựng thương hiệu mực một nắng và cá thu một nắng côn đảo.
Lễ công bố công nhận nghề truyền thống sản xuất Muối huyện Long Điền.
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ 
Thế giới
Trong nước 
Trong tỉnh

ISSN: 
1859 - 91264
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sờ KH&CN-Liên hiệp các hội KH&KTtỉnh BR-VT
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học Công nghệ, Bà Rịa ,Vũng Tàu ,1/2019