Thông tin Khoa học Công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu , số 4/2019

Kết quả nghiên cứu hoạt động khoa học và công nghệ địa phương.
Giải pháp chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa -VũngTàu .
Xây dựng hệ phương pháp trí tuệ nhân tạo- hệ thống tin địa lý và toán địa chất khoanh vùng triển vọng và đánh giá tiềm năng dầu khí bể Cửu Long.
Nghiên cứu chế tạo liệu Polymer thân thiện với môi trường.
Bước đầu nghiên cứu thành phần loài thuộc họ gừng (zingiberaceae) ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu.
Hoạt động Khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2010- 2010.
Nghiên cứu -Trao đổi Khoa học và Công nghệ
Công tác thông tin kiến thức góp phần đổi mới phương thức phương thức hoạt dộng của Liên Hiệp Hội.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường liên kết hoạt động Khoa học và Công nghệ với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.
Trao giải chung kết 02 cuộc thi: Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đồi mới sáng tạo và sáng tạo trong tầm tay năm 2019.
Bà Rịa -Vũng Tàu: Một số kết quả thực hiện các dự án phát triển ngành nghề nông thôn, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Hệ quả của sản xuất nông nghiệp truyền thống trong  việc tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt của nông nghiệp tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu.
Sản xuất bột chuối già lùn sấy phun giàu hoạt chất sinh học, hướng đi nhằm góp phần phát triển bền vững cây chuối già lùn trên địa bàn tỉnh BR-VT.
Tin hoạt động Khoa học và công nghệ

ISSN: 
1859-91264
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sờ KH&CN-Liên hiệp các hội KH&KTtỉnh BR-VT
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học Công nghệ, Bà Rịa Vũng Tàu, 4/2019