Tập san Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông số 01 quý 1/2020

Giới thiệu văn bản
1. Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
2.Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
3. Hoạt động khoa học công nghệ đóng góp khoảng 40% vào tăng trưởng kinh tế.
4. Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
5. Phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu  thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ( GAP).
Giới thiệu kết quả nghiên cứu
6. Điều tra đánh giá hiện trạng văn hóa thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông và những giải pháp bảo tồn và phát triển.
7.Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Khoa học và công nghệ
8. Chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
9. Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ sinh học góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đắk Nông.
10.Những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho hiệu quả kinh tế tại Đắk Nông.
11. Giải pháp nào để ngành hồ tiêu phát triển bền vững.
12. Đắk Nông chú trọng công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
13.Công ty nhôm Đắk Nông- TKV ngày càng làm chủ công nghệ nhờ các sáng kiến có giá trị .
14. Hội nông dân thử nghiệm thành công mô hình liên kết trồng khoai tây DooBak  trên địa bàn huyện Tuy Đức .
15. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đắk Nông.
16.Liên kết chuỗi giá trị hình thành sản phẩm du lịch.
Tin khoa học và công nghệ địa phương
17. Việt Nam tiếp tục cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).
18.Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ISSN: 
1859-0217
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐắK Nông
Từ khóa: 
Tập san, Khoa học, Công nghệ, Đắk Nông, 01,2020