Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng C.Mác về tính tiên phong của đảng viên và yêu cầu nêu gương của đội ngũ đảng viên hiện nay.
Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng.
Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Công tác chính trị chuẩn bị cho Chiến thắng Điện Biên Phủ .
Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Tự soi”, “tự sửa” ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Kết quả nhiều mặt”
Không chỉ nêu mà hãy làm gương .
Ngành Y tế nỗ lực tinh giản bộ máy, biên chế.
5 bài học kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính quốc gia”.
 Nghiên cứu - Trao đổi 
Nêu gương - Trách nhiệm và đạo lý người cán bộ của Đảng . 
Bàn về các quy định nêu gương .
Trang  TP. Hồ Chí Minh 
TP. Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa từ những hội thi.
 Nghị quyết và cuộc sống 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở TP. Cần Thơ: Kết quả và kinh nghiệm.
Báo chí góp phần đưa các chính sách BHXH đến với người dân.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Hiệu quả từ những mô hình học và làm theo Bác ở Yên Bái”
 Suy ngẫm về nghề tổ chức 
Cán bộ tổ chức với việc tham mưu chỉ đạo thực hiện hai nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 Ý kiến đảng viên 
Cần công khai sớm, xử lý nghiêm 
 Đảng viên phấn đấu tốt 
Từ đam mê đến cống hiến
 Sinh hoạt đảng
Khoảng trống nơi cơ sở”
Thông tin công tác xây dựng đảng
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về công tác tổ chức xây dựng đảng.
 Quốc tế 
Phương pháp đánh giá công chức ở một số quốc gia.
Trả lời bạn đọc 
xem chi tiết http://www.xaydungdang.org.vn

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Tạp chí, Xây dựng Đảng,5/2019