Tạp chí Tia sáng số 8- 20.4.2020

Tin tức
Phương pháp thiết kế mới hứa hẹn mở ra xu thế thiết kế và chế tạo sản phẩm thế hệ mới.
Phát hiện chủng enterovirus mới là tác nhân nguy hiểm gây bệnh tay chân miệng.
Diễn đàn
Chuyển đổi số thời COVID-19.
Hợp tác công - tư trong chống virus corona.
Khoa học và phát triển
Bí mật ít biết về lò phản ứng Đà lạt.
Lò phản ứng Đà Lạt: Trước ngày khôi phục.
Tuy tìm tác nhân gây rối loạn nội tiết trong không khí.
Toán học Việt Nam thời kỳ Trung đại.
Khoa học máy tính trong kỷ nguyên Thông tin: Bài toán kích thước đồ thị và số hóa dữ liệu y tế .
Kiểm tra chéo máy tính lượng tử.
Tin Khoa học quốc tế
Giám đốc công nghệ Microsoft: Covid-19 sẽ tạo ra làng sóng công nghệ thay đổi hệ thống y tế.
EU:Thị trường mua bán carbon vẫn thành công dù giá thấp.
Sử dụng dữ liệu lớn để xác định điểm nóng về đa dạng sinh học.
Khoa học xã hội và nhân văn
Khi Thăng Long để mất rồng : Sự "giáng cấp "của Hà Nội thế kỉ XIX.
Chữ Việt Nam song song 4.0: Không có cơ sở khoa học.
Nhìn từ sự việc chữ Việt Nam song song 4.0 : Cần ưu tiên nghiên cứu những gì ?
Văn Hóa
Khẩu trang- thời trang : vài điều nhỏ xung quanh...
Suy nghĩ buổi sáng
Lụa trong hội họa Trung Quốc truyền thống .
Từ biệt Berlin : Sự mất mát bị lãng quên.
Âm nhạc
Andrisnelsons: Tạo khoảng trống cho nhạc công tựdo bước vào.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí , Tia sáng, 8, 2020