Tạp chí Kiểm tra11/2018

Thời sự- Chính trị 
UBKT Trung ương  Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16-10( 1948-2018).
Công tác kiểm tra và ngành kiểm tra có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh .
Công tác kiểm tra ,giám sát góp phần giữ vững kỉ cương, kỷ luật , sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng .
Cần phải đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn , đẩy lùi  tình trạng tham nhũng đấy đai gây bức xúc xã hội hiện nay .
Học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về " Khéo kiểm soát ".
Chuyên đề kiểm tra , giám sát của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế 
Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Thừa Thiên Huế từ việc thực hiện một đề án.
Đổi mới, tăng cường hiệu lực , hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Tiếc và buồn mổi khi tổ chức mình " mất " một cán bộ , đảng viên.
Sai phạm trong quản lý tài nguyên, khoáng sản do thiếu kiểm tra, giám sát .
Văn bản mới 
Quy định trach nhiệm nêu gương của cán bộ , đảng viên , trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị , Ủy viên Ban Bí Thư , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương .
Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra  và thi hành  kỷ luật đảng của UBKT trung ương ( tiếp theo ).
Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm 
Quyền lực và các biều hiện tha hóa quyền lực 
Công tác kiểm tra , giám sát của Đảng với việc phòng ,chống chạy chức, chạy quyền .
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp ngăn chặn đơn, thư tố cáo  giấu tên, mạo tên, sai sự thật .
Hà Tỉnh tập trung  kiểm tra và xử lý vi phạm công tá quản lý đất đai 
Đảng bộ huyện Tân Uyên( Lai Châu ) kiểm tra, giám sát  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội .
UBKT Huyện Cẩm Thủy ( Thanh Hóa )  thực hiện tốt công tác tham mưu.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Từ bài học " Nghiệp vụ sống "
Gương cán bộ Kiểm tra 
Chủ nhiệm UBKT để lại nhiều dấu ấn 
Vụ việc dư luận quan tâm 
Vi phạm của đồng chí Chu Hảo - đảng viên trí thức có biều hiện suy thoái tự diễn biến " . tự chuyển hóa " rất nghiêm trọng.
Bị kỷ luật vì tố cáo sai sự thật .
Nhìn ra thế giới 
Trung quốc tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng : Thêm nhiều " hổ lớn " bị vạch mặt.
Giây phút nghỉ ngơi  
Cái Bóng !
Đọc và suy ngẫm 
Hết cả lụa và gấm vóc vì mừng cưới 
Trả lời bạn đọc 

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng CSVN
Từ khóa: 
Tạp chí, kiểm tra, 11/2018