Tạp chí Kiểm tra tháng 7/2020

 Thời sự - Chính trị 
1.Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm .
2.Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Đại hội đại biểu Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3. Công tác nhân sự góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp.
4. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Nam
5. Đảng bộ tỉnh Hà Nam chủ động ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
6. UBKT Tỉnh ủy Hà Nam phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy.
7. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào giải phóng mặt bằng
8. Đảng bộ huyện Bình Lục: Khi cấp ủy chú trọng kiện toàn bộ máy UBKT các cấp.
9.Chủ động giám sát ngăn ngừa vi phạm ở Đảng bộ huyện Kim Bảng.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
10. Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp, nâng tầm vị thế UBKT.
11. Chấn chỉnh vi phạm về quy chế làm việc qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
12.Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
13. Kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.
14.Thực hiện tốt Chỉ thị 35 để lựa chọn cấp ủy ở Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị .
15.Qua thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang
16.Chuyển biến trong kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện
17. Kinh nghiệm qua giải quyết đơn tố cáo.
Gương cán bộ kiểm tra
18. Chủ nhiệm nói được thì làm được.( viết về đồng chí Trần Bá Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Lục, Hà Nam.)
 Vụ việc dư luận quan tâm
19. Bài học từ vi phạm trong quản lý đất đai ở huyện Cần Đước.
 Nhìn ra thế giới
20. Phòng, chống tham nhũng ở Tây Ban Nha: Không “kiêng nể” hoàng gia
Giây phút nghỉ ngơi 
21. Hiệu ứng ĐOMINO II
22. Thơ các tác giả Nguyện Hưng Hải , Nguyễn Trọng Đồng.
Đọc và suy ngẫm 
"Nếu không xử trị  thí lấy gì răn bảo" 
Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Xem chi tiết : http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-7-202
 

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra, 7,2020