Tạp chí Kiểm tra số tháng 5- 2020

Thời sự - Chính trị
1. Đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ thứ 44
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng của tác giả : Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.
Chuyên mục Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2020)
3.Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam , Tác giả :PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh.
Chuyên mục Văn bản mới
4.Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh
5. Xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
6. UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát;
7.Thành ủy Bắc Ninh tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát;
8.Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiên Du.
Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
9.
Một số quan điểm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng . Tác giả : TS. Đặng Thị Kim Ngân và ThS. Lương Văn Liệu.
10.Giới thiệu sản phẩm của Đề tài độc lập cấp quốc gia “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.
11.Yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra trong tình hình hiện nay ,của tác giả Trần Đình Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương.
12
. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, tác giả : Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III
13.
Thu thập hồ sơ, tài liệu trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tác giả Thái Hà;
14. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vận củatác giả Trần Duy Hưng ;
15.Một số kinh nghiệm qua giải quyết đơn, thư tố cáo ở Đảng bộ tỉnh Bến Tre , tác giả : Phạm VănThưởng.
16.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ lựa chọn đúng trọng tâm kiểm tra, giám sát, tác giả : Minh Anh .
17.Công tác giám sát trong Đảng bộ Công an nhân dân, tác giả: Tạ Quang Huy.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện
18. Chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sai thẩm quyền.
Gương cán bộ kiểm tra
19.Nữ Chủ nhiệm kiểm tra yêu nghề
Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm
20. Bài học qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ỦyThanh tra Bộ Xây dựng, tác giả Đặng Trần Kiên .
21.Từ vụ việc kỷ luật do vi phạm về đất đai và truy tìm, trù dập người tố cáo, tác giả Trịnh Nhất .
Nhìn ra thế giới
22. Ecuador nghiêm trị quan tham.
Trả lời bạn đọc
Giải đáp những vướng mắc của các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ kiểm tra hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Xem chi tiết  http://ubkttw.vn

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Ủy Ban Kiểm traTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra,5, 2020