Tạp chí Kiểm tra số tháng 4- 2020

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2020) với bài viết:
Quyết tâm và chiến lược của Đảng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của PGS, TS Nguyễn Thị Thanh đã phân tích và khẳng định sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là quyết tâm và chiến lược của Đảng: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đúc rút bài học lịch sử đối với công cuộc đổi mới hiện nay.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với bài viết:
Tập trung giải quyết tố cáo phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương đã nêu một thực tế là tình hình tố cáo phức tạp trước đại hội đảng bộ các cấp, lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội. Việc chú trọng giải quyết đơn, thư tố cáo nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Trung ương khoá XIII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn của các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp.
Văn bản mới
Giới thiệu toàn văn Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk với các bài viết:
Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI "; của tác giả Phạm Minh Tuấn .
Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT tỉnh ủy tỉnh Đắk LắK tác giả  Phan Xuân Lĩnh
Đảng bộ huyện Krông Năng phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Tác giả : Tống Văn Sông ;
UBKT Huyện ủy CưM’gar nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn
. Tác giả Lương Đức;
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm gồm các bài :
Công tác kiểm tra, giám sát chống quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh ,của đồng chí Đỗ Hùng Cường, hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan UBKT Trung ương.
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền trước thềm đại hội đảng bộ các cấp của đồng chí Bùi Thái Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đã nêu kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền trong thời gian gần đây và đề xuất một số giải pháp ngăn chặn tình trạng này.
Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ở Cơ quan UBKT Trung ươngTrần Đình Đồng.
Những kỹ năng của thư ký đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Phạm Thái Hà.
Thực trạng tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
; tác giả : Võ Văn Sớm .
Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tác giả :Phạm văn Lương .
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.Tác giả : Trọng Đức
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong công an nhân dân.Tác giả : Nguyễn Đăng khánh .
Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ Quân đội.Tác giả : Lê Việt Cường.
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát.Tác giả Trọng Thành
Cán bộ kiểm tra kể chuyện
Bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.Tác giả Mai Phương.
Chuyên mục Gương cán bộ kiểm tra
Trăng trở của một Chủ nhiệm kiểm tra ; Tác giả Hải Hà viết về đồng chí Lê Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm:
Nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật liên quan đến vụ “Trần Thị Ngọc Ái Sa” ở Đắk Lắk  của tác giả Lương Đức, Bài viết đã khái quát và làm rõ những sai phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005 và các cá nhân có liên quan trong vụ việc “Trần Thị Ngọc Ái Sa”. Vụ việc được dư luận hết sức quan tâm, các tổ chức đảng và đảng viên sai phạm đã bị xử lý nghiêm minh; đồng thời cũng là bài học chung trong công tác kết nạp đảng viên, quản lý và bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.
Chuyên mục Nhìn ra thế giới
Chống tham nhũng - cũng như chống dịch  của tác giả Phương Linh.
Giây phút nghỉ ngơi
Danh dự ; tác giả Trung Ngôn
Đọc và suy ngẫm
" Bỏ châu ngọc để chữa bệnh cho dân không tiếc .. ".; Tác giả  Thạch Thiết Hà .
Trả lời bạn đọc 
Giải đáp những vướng mắc của các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ kiểm tra hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

xem chi tiết tại http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-4-2020?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fubkttw.vn%2Fgioi-thieu-tap-chi-kiem-tra

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra, 4, 2020