Tạp chí Kiểm tra số tháng 3- 2020

Thời sự - Chính trị
Đưa UBKT Trung ương họp kỳ thứ 43.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 05 từ “3 khâu đột phá”.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Một trong những giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trước thềm đại hội đảng các cấp của tác giả Vũ Lân.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị.
Văn bản mới
Giới thiệu Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bến Tre .
Bài phỏng vấn đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre chủ đề: Kiểm tra, giám sát góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp;
Chủ động kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam đảng viên vi phạm giảm do thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết;
Lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhờ làm tốt kiểm tra, giám sát.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
Chủ động ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác kiểm tra, giám sát của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Phạm Thị Lan Anh;
Kinh nghiệm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ quận Ngô Quyền (Hải Phòng) của đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.
 Lai Châu công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp;
Hà Tĩnh phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững;
Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
Kinh nghiệm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Một số vấn đề trong việc xử lý kết quả nắm tình hình địa bàn; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ;
Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm;
Đôi nét về công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện

Giáo dục từ sự nêu gương.
Gương cán bộ kiểm tra
Tác giả Trọng Thành với bài viết về đồng chí Trần Thanh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bến Tre : Chủ nhiệm kiểm tra Khiêm tốn , nhiều sáng kiến.
Vụ việc dư luận quan tâm
Bài học từ việc xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh ở huyện Châu Thành, Bến Tre .
phản ánh những sai phạm của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và bài học rút ra trong việc xử lý đơn thư tố cáo (nhất là đơn tố cáo nặc danh).
Nhìn ra thế giới
Thủ tướng I-xra-en phải ra tòa vì các cáo buộc tham nhũng: Cú sốc trước “giờ G” đề cập đến sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, không ai có thể đứng trên pháp luật của đất nước I-xra-en khi Bộ Tư pháp I-xra-en thông qua phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các cáo buộc tham nhũng.
Trả lời bạn đọc 
Trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.
xem chi tiết : http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Công Sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra,3, 2020