Tạp chí Kiểm tra số 6/2020

Thời sự - Chính trị
1.Đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ 45.
 Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2020).
2.Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ,tác giả Vũ Lân.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3.“Cán bộ là gốc của mọi công việc” của đồng chí Đỗ Hùng Cường, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan UBKT Trung ương phân tích quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và vận dụng quan điểm, tư tưởng của Người vào xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay
4.Ý Đảng lòng Dân của đồng chí Nguyễn Anh Liên, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Cần Thơ 5.Chú trọng kiểm tra, giám sát góp phần thúc đẩy thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân.(Bài phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ).
6. Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp.
7.Huyện Cờ Đỏ tăng cường kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở; Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
8. Thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
9. Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tác giả:TS. Trần Duy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương 
10.Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;
11.
Nắm vững đặc điểm tâm lý trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng;
12. Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát;
13.Sự cần thiết trong việc lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an các tỉnh, thành phố;
14.Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở tỉnh Bến Tre;
15.Kinh nghiệm qua việc phân công giám sát thường xuyên ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (Bình Định);
16.Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang)
.
Mục cán bộ kiểm tra kể chuyện
17.Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng cũng cần làm tốt công tác tư tưởng cho người vi phạm.
Gương cán bộ kiểm tra
18.Chủ nhiệm kiểm tra được cán bộ, đảng viên tin yêu.
Vụ việc dư luận quan tâm
19.Bị kỷ luật đảng do mượn tiền doanh nghiệp sử dụng trái quy định
Nhìn ra thế giới
20.Lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tham nhũng: “Vi-rút” cần thuốc đặc trị
Giây phút nghỉ ngơi
21.Hiệu ứng Domino
22. Thơ của các các giả : Doàn Thị ký , Phan Thành Minh
Trả lời bạn đọc
Trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.
Mời bạn đọc xem chi tiết trên  http://ubkttw.vn/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-6-2020.

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Công Sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra, ,6,2020