Tạp chí Kiềm tra số 5/2019

 Thời sự - Chính trị 
Thông cáo Báo chí Kỳ họp thứ 35 của UBKT Trung ương.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
“50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội .
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra ở Lào Cai .
Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm .
Mường Khương - Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy thực hiện thắng lợi công tác nhiệm vụ chính trị.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm 
Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực quản lý văn hóa và quản lý kinh tế .
Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Hoàn thiện phương pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Hưng Yên đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
Xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng 
Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hải Dương.
Chuyên mục cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Bài học về tự phê bình và phê bình tại chi bộ.
Gương cán bộ kiểm tra 
Người cán bộ kiểm tra gần 30 năm gắn bó với ngành.
Vụ việc dư luận quan tâm.
Một số vấn đề rút ra qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ban Cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông.
 Nhìn ra thế giới
 Pê-ru điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Odebrecht  - Làm sạch “vết hoen”.
Trả lời bạn đọc
Tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Trân trọng mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2019.http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-5-2019

ISSN: 
1859 - 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Công Sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm Tra, 5/2019