Tạp chí kiểm tra số 1/2020

Tháng 1-2020, Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt Mừng Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”.
Thư chúc mừng năm mới của Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Chuyên mục Thời sự-Chính trị
Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm - Nhận thức và trách nhiệm.
củaTăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phỏng vấn đầu Xuân
Gia lai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nâng cao trách nhiệm  cấp ủy trong kiềm tra, giám sát.
Bắc Giang kiểm tra, giám sát đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Kiểm tra, giám sát tạo động lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.
Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng Đất nước đổi mới
Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chỉ thị 05 xây dựng nền tảng về tư tưởng, đạo đức cách mạng.
Bước đột phá để củng cố niềm tin.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm Vùng.
Long An kiểm tra, giám sát gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.
Nghĩa tình đất Quảng.
Kon Tum xanh thẳm buôn làng.
Ấm tình quân - dân nơi biên giới.
Cán bộ kiểm tra với trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.
Cần Thơ khẳng định vai trò động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Dấu ấn Quảng Bình.
Lục Ngạn vùng trái ngọt bốn mùa.
Ấm áp xuân biên cương.
Thành quả từ phát huy nội lực
Xuân về nhớ điệu xòe Nghĩa Lộ>
Tây Tựu - làng hoa cửa ngõ Thủ đô.
Mùa Xuân nơi cửa khẩu.
Để Phú Bình ngày càng giàu đẹp, bình yên.
Trong nước - Quốc tế 
10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019.
10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2019.
Đọc và suy ngẫm

Ngày xuân nói chuyện xử án ngày xưa
Thơ, câu đối, tranh tết
xem chi tiết http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-1-2020

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng CSVN
Từ khóa: 
Tạp chí ,kiểm tra , 1/2020