Tạp chí Kiểm tra số 10/2019

 Thời sự - Chính trị 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Văn bản mới 
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Một số kết quả bước đầu của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong thực hiện Nghị quyết số 18.
UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm.
Chấn chỉnh vi phạm về quy chế làm việc từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Đảng ủy huyện Bến Cầu (Tây Ninh) chỉ đạo giải quyết kịp thời bức xúc của dân.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
Thực hiện quy chế bầu cử của Đảng và một số vấn đề đặt ra.
Sự cần thiết ban hành Quy định về thẩm quyền của UBKT trong việc thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra 
Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 03 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 
Kinh nghiệm phát hiện dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp 
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Công an Trung ương.
UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
Đảng bộ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ổn định tình hình.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Cả đời gắn bó với Ngành Kiểm tra Đảng.
Gương cán bộ kiểm tra
Người nói ít làm nhiều.
Vụ việc dư luận quan tâm
UBND phường Phú Đông không chấn chỉnh sai phạm sau kiểm tra để trở thành nghiêm trọng, bức xúc
Nhìn ra thế giới
Phòng, chống tham nhũng tại CHLB Đức: Hiệu quả cao từ xây dựng văn hóa, đạo đức 
Trả lời bạn đọc 
Xem chi tiếthttp://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-10-2019?

ISSN: 
1859- 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng CSVN
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra,10/2019