Tạp chí Kiểm tra số 09/2019

 Thời sự - Chính trị
Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
Điểm sáng Chí Linh  ( tiếp theo ) phản ánh thực tiễn sinh động về kết quả thực hiện Nghị quyết của huyện Chí Linh (Hải Dương) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ
Công tác kiểm tra, giám sát tạo động lực để Phú Thọ phát triển.
Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Kết quả công tác nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng .
UBKT các cấp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn.
Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội): Quyết liệt chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng .
Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an.
Hưng Yên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Đảng bộ Bắc Kạn tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm.
Mai Sơn xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX;
Cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Viên đạn bọc đường.
Gương cán bộ kiểm tra 
Nỗ lực  dưa công tác kiểm tra, giám sát vào nề nếp.
Vụ việc dư luận quan tâm.
Chậm phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở huyện An Phú (An Giang) 
Nhìn ra thế giới
Phòng, chống tham nhũng tại Pháp - lấy ngăn ngừa làm trọng tâm
Giây phút nghỉ ngơi 
Thư riêng 
Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

xem chi tiết //ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-9-2019

ISSN: 
1859- 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Công Sản Việt Nam
Từ khóa: 
tạp chí, Kiểm tra, 9/2019