Tạp chí Kiểm tra số 08/2019

Văn bản mới
Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Người dân vùng biên giới với phong trào học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần phát triển và xây dựng huyện An Phú (An Giang) vững mạnh, giàu đẹp.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Điểm sáng Chí Linh.
Chuyên  đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương 
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. 
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ngăn ngừa vi phạm trong Đảng bộ Công an nhân dân.
Đảng bộ C10: Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn
Đảng bộ Công an Hải Dương: Quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.
Diễn đàn – Trao đổi kinh nghiệm
Một số giải pháp phòng, chống sự tha hóa quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng .
Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ hiện nay. 
Chú trọng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý .
Tăng cường công tác đối thoại với dân; chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.
Quảng Ngãi: Chuyển biến trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp
UBKT các cấp tỉnh Ninh Bình: Nắm chắc chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; Bài học “sờ voi”.
Gương cán bộ kiểm tra 
Chữ "Tâm" của một Phó Chủ nhiệm UNKT Đảng ở Cục Cảnh sát Kinh tế.
Vụ việc dư luận quan tâm 
Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên do để xảy ra tham nhũng nghiêm trọng.
Nhìn ra thế giới
Phòng, chống tham nhũng tại A-rập Xê-út: “Liệu pháp sốc” lan tỏa hiệu ứng phản ánh chiến dịch phòng, chống tham nhũng trên diện rộng tại nước này và việc đối phó với tình trạng lạm dụng công quỹ, tài sản quốc gia của nhiều thành viên hoàng gia.
Trả lời bạn đọc 
Tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Xem chi tiết  http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-8-2019 

ISSN: 
1859- 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí ,Kiểm tra, 08/2019