Tạp chí Kiểm tra số 07/2019

Chuyên mục Thời sự - Chính trị
Thông tin UBKT Trung ương: Họp kỳ thứ 37.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc tại Hải Dương.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 Văn bản mới 
 UBKT Trng ương : ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Phú Yên 
Cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi và là chỗ dựa vững chắc cho UBKT thực hiện nhiệm vụ. 
Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp tỉnh Phú Yên.
Đảng bộ huyện Phú Hòa: Đề cao và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra,giám sát.
Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Tuy Hòa: Nhiều cán bộ bị kỷ luật.
Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm 
Một số vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong kiểm soát quyền lực.
Thu hút, trọng dụng nhân tài vào khu vực công ở nước ta .
Thực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới .
Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với UBKT Trung ương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
UBKT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc chủ động tham mưu cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII
Một số kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc.
Cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Nhận diện những quan "hai mặt "
Gương cán bộ kiểm tra
Chủ nhiệm UNKT sâu sát cơ sở.
Vụ việc dư luận quan tâm 
Sai phạm tại Công ty TNHH Công trình đô thị Mỹ Tho: Nhiều đảng viên bị khởi tố và xử lý kỷ luật.
Nhìn ra thế giới
Phòng, chống tham nhũng tại Liên bang Nga cuộc chiến quyết liệt, bền bỉ.
Giây phút nghỉ ngơi
Tự soi ?
Đọc và suy ngẫm
Hại người luật trị
Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…
xem chi tiết http://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-7-2019

ISSN: 
1859- 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Công Sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm Tra, 7/2019