Tạp chí Kiểm tra số 06/2019

Thời sự - Chính trị 
Thông báo Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; UBKT Trung ương họp kỳ thứ 36.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Cán bộ kiểm tra học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
Đảng bộ Cảnh sát biển: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh An Giang 
Đảng bộ tỉnh An Giang: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 
Kinh nghiệm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh An Giang.
Thành phố Châu Đốc: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
 Huyện An Phú xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh sau vi phạm.
Diển đàn trao đổi kinh nghiệm 
Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp 
Những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra 
Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về công tác cán bộ.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hải Dương .
Cấp ủy ở đâu? 
Từ cuộc kiểm tra cách cấp: Chấn chỉnh Chi bộ Trường tiểu học Thanh Lộc 1 cả năm không tổ chức sinh hoạt đảng .
Thực hành dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 
Gương cán bộ kiểm tra 
Tâm huyết với nghề.
Vụ việc dư luận quan tâm 
Bài học qua giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.
Qua giám sát phát hiện và xử lý vi phạm .
Nhìn ra thế giới
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị cáo buộc tham nhũng: “Không có vùng cấm, ngoại lệ”.
Trả lời bạn đọc
Trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
Xem chi tiếthttp://ubkttw.vn/gioi-thieu-tap-chi-kiem-tra/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/tap-chi-kiem-tra-so-thang-6-2019

ISSN: 
1859- 3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương ĐCSVN
Từ khóa: 
Tạp chí, Kiểm tra ,06/2019