Tạp chí Kiểm tra 9/2018

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 ( 1948-2018)
Kỷ niệm sâu sắc một chuyến hành hương về nguồn
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Long An mỗi năm học tập và làm theo Bác một chuyên đề 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
Chuyên đề công tác kiểm tra , giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
Quảng Ninh thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát 
Đổi mới sắp xếp, tinh giản bộ máy ở Quảng Ninh .
Hạ Long tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hê thống chính trị tổ chức.
Hiệu quả từ việc hợp nhất cơ quan kiể tra- thanh tra ở huyện Tiên Yên.
Văn bản mới 
UBKT Trung ương : quyết định số 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra thi hành kỉ luật đảng của UBKT Trung ương ( tiếp theo )
Diễn đàn- trao đổi kinh nghiệm
Nâng cao chất lượng kiểm soát việc kê khai tài sản 
Tăng cường giám sát tài sản của cán bộ  thuộc điện Trung ương quản lý .
Công tác kiểm tra, giám sát với đấu tranh phòng chống tham nhũng.
.....
Cán bộ kiểm tra kể chuyện 
Bài học nâng cao bản lĩnh cán bộ kiểm tra
Gương cán bộ kiểm tra
Người "gác cổng" lặng lẽ
Vụ việc dư luận quan tâm 
Bài học từ vi phạm Quy định xử lý tố cáo 
Nhìn ra thế giới 
Vụ bê bối trong sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho trẻ em Trung quốc: Tham nhũng trên tính mạng con người 
Giây phút nghỉ ngơi
Chạy ghế 
Đọc và suy ngẫm
Những tiềng chuông , tiếng trống kêu oan
Trả lời bạn đọc 

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương ĐCSVN
Từ khóa: 
tạp chí, Kiểm tra , 9/2018