Tạp chí Kiểm tra 8/2018

Thời sự chính trị 
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ .
Công tác kiểm tra, giám sát , kỷ luật của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018).
Kỳ vọng vào vai trò " Bao công" của UBKT Trung ương.
Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Tây Ninh- Những chặng đường phát triển .
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Chuyển biến tich cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Phước
Khó khăn trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp tỉnh Bình Phước .
Bù đắp xây dựng đường dây nóng góp phần làm tốt công tác nắm tình hình ở địa phương.
Kiểm tra, giám sát giúp Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thực hiện đúng nghị quyết .
Làm tốt việt thuyết phục nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc 
Văn Bản mới 
UBKT Trung ương : Quyết định số 684- ĐQ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương ( tiếp theo )
Diễn đàn- trao đổi kinh nghiệm 
Những vần đề cần sửa đồi bổ sung trong quy định số 263 về xử lý kỉ luật tổ chức đảng vi phạm .
Phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ qua báo chí .
Cán bộ kiểm tra cũng cần hiểu chính mình.
Từ kinh nghiệm phòng chóng tham nhũng của Nhật bản.
Trà Vinh quan tâm chỉ đạo việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản của cán bộ .
Kinh nghiệm giám sát của cán bộ tỉnh Tuyên Quang.
Nhận biết dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ.
Đảng bộ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra.
.....

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban kiểm tra Trung ương Đảng
Từ khóa: 
Tạp chí , kiểm tra