Tạp chí Kiểm tra 10/2018

Kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948- 2018)
Thư chúc mừng 
Xã luận : Tô thắm trang sử vàng truyền thống 
Ngành kiểm tra Đảng 70 năm - Những mốc son trên chặng đường phát triển 
Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
Thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng
Đồng chí Trần Kiên - Giai thoại và đời thực 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
Công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang trong sạch , vững mạnh .
Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Nam.
UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ .
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta .
Đưa quyết tâm chính trị của Đảng đi vào lòng Dân .
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Đảng.
Tăng thẩm quyền của UBKT cấp hiện nay.
...... 

ISSN: 
1859-3046
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương ĐCSVN
Từ khóa: 
tạp chí, Kiểm tra , 10/2018