Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 65 số 9/2023 Bản A

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững: Sự đồng hành và khuyến nghị của UNDP.
Thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo: Nguyên tắc xây dựng và bài học quan trọng.
NATIF: Đổi mới để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.
Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả trong môi trường số.
Những quy định mới trong hướng dẫn xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Gian nan bảo vệ tác quyền.
Ký tên lên tranh sao chép: Có xâm phạm quyền nhân thân của tác giả?.
Bảo hộ giống cây trồng mới tại Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm.
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
IPPlatform: Góp phần lan tỏa chuyển đổi số từ trung ương tới địa phương.
Nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn.
Sản xuất muối ít natri từ mai mực.
Trường Đại học Cần Thơ góp phần bảo tồn và phát triển giống cá niên.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Lạng Sơn: Bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá.
Quảng Ninh: Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
Vật liệu dệt may có tính năng dẫn điện và kháng khuẩn.
Những tiến bộ khoa học trong giấc mơ “cải lão hoàn đồng”.
CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM VÀ ĐỜI SỐNG
Samsung Việt Nam: Những nỗ lực để trở thành doanh nghiệp được người dân yêu mến.
Liệu pháp tế bào miễn dịch: Hướng mới trong điều trị ung thư.
Trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 9, 2023 , Bản A

Tài liệu khác

Trang